Pedagogicko psychologická poradna Praha 5

Vás vítá na svém webu věnovaném prevenci rizikového chování.

Rádi Vám poskytneme informace o našich preventivních službách, o novinkách a aktuálním dění v oblasti prevence a rizikového chování, ale i o možnostech využití pomoci případných dalších organizací.

Novinky

Setkání školních psychologů

05.06.2017 14:30
Intervizní setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů z Prahy 5,13 a 16 se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 v pondělí 5.6.2017 od 14.30 do 16.00. Setkání představují možnost sdílení a metodické podpory, věnujeme se kazuistikám z Vaší praxe. Pracujeme obvykle formou Balintova...

Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

16.05.2017 14:00
Závěrečné setkání ŠMP Prahy 5, 13 a 16 v letošním školním roce se uskuteční v úterý 16.5. od 14.00 do16.00 v PPP Praha 5, Kuncova 1 za přítomnosti Vašich protidrogových koordinátorů z MČ a Mgr. Jany Havlíkové z MHMP. Budeme se věnovat novinkám z MŠMT, MHMP a Vašich městských částí a plánování...

Intervizní setkání školních metodiků prevence Prahy 5, 13 a 16

18.04.2017 14:00
Intervizní setkání v dubnu se z důvodů velikonočních prázdnin uskuteční v úterý 18.4. od 14.00 do 15.30. Setkání je určeno školním metodikům prevence a všem zaangažovaným pedagogům. Věnujeme se Vašim tematům z praxe, pracujeme Balintovskou metodou, případně se věnujeme kazuistické práci v oblasti...

Vzdělávání ŠMP Zážitková pedagogika

28.03.2017 09:00
Jedná se o akreditované vzdělávání v rozsahu 10 vyučovacích hodin určené pro školní metodiky prevence, případně výchovné poradce a školní psychology zaměřené na praktické zásady tvorby programu založeného na hrách s psychologickým obsahem a jejich reflexi. Kurz realizovaný ve spolupráci s Jules a...

Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

07.03.2017 14:00
Plánované setkání školních metodiků prevence věnované tematu domácího násilí. Mgr. Alena Křepelová nám přiblíží náročné životní situace z pohledu dítěte a možnosti pedagoga. Stručně se budeme věnovat rovněž filmům Jakub a Zuřivec. Účast potvrďte na prevenceppp5@volny.cz.

Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

02.02.2017 14:00
Ve čtvrtek 2.2.2017 se v rámci pracovního semináře ŠMP budeme věnovat novinkám v legislativním rámci prevence,  zejména vyhlášce 27/2016  a připomeneme nový metodický pokyn k šetření šikany i IVýP, včetně aktualit z MŠMT, MHMP, NÚV.

Intervizní setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů Prahy 5,13 a 16

17.01.2017 13:30
Pravidelné intervizní setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů Prahy 5,13 a 16 se uskuteční 17.1.2017 od 13.30 v PPP Praha 5, Kuncova 1. Setkání představují možnost sdílení a metodické podpory, věnujeme se kazuistikám z Vaší praxe. Pracujeme obvykle formou Balintova...

Setkání ŠMP

10.01.2017 14:00
Pravidelné plánovavé setkání ŠMP se bude věnovat projektu Blázníš, no a? organizace Fokus Praha. Možnosti prevence duševního onemocnění a duševního zdraví jako prevence rizikového chování vycházející ze zahraničních dlouhodobých zkušeností nám představí odborníci Fokus Praha.  

Pracovní seminář ŠMP - Novinky v legislativním rámci prevence a výkaznictví

13.12.2016 14:00
V úterý 13.12.2016 se v rámci pracovního semináře ŠMP budeme věnovat výkaznictví ŠMP a novinkám v legislativním rámci prevence (nový metodický pokyn k šetření šikany, Vyhláška 27/2016, připomeneme  IVýP), včetně aktualit z MŠMT, MHMP, NÚV. Seminář je opakováním z 8.11. (pro ty z Vás,...

Seminář Řešení šikany prakticky

07.12.2016 14:00
Třetí závěrečná část semináře věnovaná nácviku rozhovorů a šetření šikany v různých stupních jejího vývoje. Kurz vede Mgr. Pavel Dosoudil z Pražského centra primární prevence.  Kurz je určen pouze pro již přihlášené účastníky, kteří absolvovali květnové nebo říjnové setkání, proběhne v PPP...
1 | 2 >>