Pedagogicko psychologická poradna Praha 5

Vás vítá na svém webu věnovaném prevenci rizikového chování.

Rádi Vám poskytneme informace o našich preventivních službách, o novinkách a aktuálním dění v oblasti prevence a rizikového chování, ale i o možnostech využití pomoci případných dalších organizací.

Novinky

Pracovní seminář ŠMP - Novinky v legislativním rámci prevence a výkaznictví

08.11.2016 14:00
V úterý 8.11.2016 se v rámci pracovního semináře ŠMP budeme věnovat výkaznictví ŠMP a novinkám v legislativním rámci prevence, včetně aktualit z MŠMT, MHMP, NÚV.

Intervizní setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů Prahy 5,13 a 16

02.11.2016 14:00
Pravidelné intervizní setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů Prahy 5,13 a 16 se uskuteční 2.11.2016 od 14.00 v PPP Praha 5, Kuncova 1. Setkání představují možnost sdílení a metodické podpory, věnujeme se kazuistikám z Vaší praxe. Pracujeme obvykle formou Balintova...

Intervizní setkání školních metodiků prevence Prahy 5, 13 a 16

13.10.2016 14:00
V letošním roce se intervizní setkávání budou konat ve čtvrtek od 14.00 do 15.30. Setkánín jsou určena školním metodikům prevence a všem zaangažovaným pedagogům. Věnujeme se Vašim tematům z praxe, pracujeme Balintovskou metodou, případně se věnujeme kazuistické práci v oblasti rizikového chování....

Setkání ŠMP zaměřené na grantová řízení MHMP pro oblast prevence 2017

06.10.2016 14:00
Ve čtvrtek 6.10. od 14.00 se budeme věnovat grantům MHMP pro oblast primární prevence (určeno pro ty, kdo nemají možnost zúčastnit se 26.9. na MHMP, nebo případně narazí na nějaké nejasnosti)

Setkání ŠMP zaměřené na grantové řízení MŠMT pro oblast prevence 2017

15.09.2016 14:00
Ve čtvrtek 15.9. od 14.00 do 16.00 Vás v PPP Praha 5 Kuncova 1se budeme věnovat grantovému řízení MŠMT Je vyhlášen nový dotační program určený přímo školám: Bezpečné klima v českých školách, kde může každá  škola žádat až 80.000,-Kč (zde byl navýšen rozpočet MŠMT o 20.000.000Kč, je tedy reálná...

ZMĚNA : Řešení šikany prakticky

13.09.2016 14:00
Ruší se původně plánováné setkání 13.9.2016  z důvodů indispozice lektora.  Náhradní termín navrhujeme 18.10. od 14.00 do 17.00 Jedná se o druhý z celkově tří na sebe navazujících seminářů věnovaných rozpoznání a řešení šikany v různých stupních jejího vývoje. Kurz vede Mgr. Pavel...

Hezké zahájení školního roku

02.09.2016 08:56
Milí kolegové, přeji všem příjemný začátek nového roku. Těším se s Vámi na setkání v rámci našich pracovních seminářů i vzdělávacích akcí   www. cms.prevenceppp5.webnode.cz/news/kalendar-akci-skolni-rok-2016-2017/