vzdělávání ŠMP 250

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce školního metodika prevence vyplývají z §9 Vyhlášky 317/2005 Sb. písm. c) - Studium  k výkonu specializovaných činností,  pro školního metodika prevence se jedná o specializační studium prevence sociálně patologických jevů v délce 250 hodin akreditované MŠMT.

V současné době lze v rámci hlavního města Prahy absolvovat mj. toto studium:

Pedagogicko psychologická poradna Praha 1,2 a 4 http://www.ppppraha.cz

podrobnější informace o studiu ke stažení Specializační_studium

Katedra adiktologie 1.LF UK http://adiktologie.cz/

podrobnější informace o studiu ke stažení SMP_studium

Prev-Centrum www.prevcentrum.cz

podrobnější informace o studiu ke stažení  Vzdelavaci_kurz_pro_SMP

Život bez závislosti http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/