Archiv článků

Harmonogram setkávání ŠMP 2019/20

04.09.2019 20:47
září 30.9.2019 pondělí 14.30 – 16.00 setkání zaměřené na grantová řízení MHMP pro oblast prevence na rok 2020 aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV   říjen 16.10.2019 středa 14.30 -16.00  kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy   listopad 20.11.2019 středa  14.30-16.00 setkání...

Školní rok 2019/20

01.09.2019 20:00
Milí kolegové, dovoluji si Vás přivítat v novém školním roce a popřát hodně radosti v práci s dětmi, při setkávání s jejich rodiči a dalšími učiteli a odborníky. Těším se na setkávání s Vámi v rámci našich pracovních seminářů či individuálních konzultací. Zároveň aktuálně hledáme zaměstnance na...

Závěrečné setkání ŠMP ve školním roce 2018/19

11.06.2019 14:30
Závěrečné setkání ŠMP za přítomnosti krajské koordinátorky školské prevence se uskuteční 11.června od 14.30 v PPP Praha 5, Kuncova 1

Intervizní setkání ŠMP

16.04.2019 14:30
Intervizní setkání se uskuteční v termínu 16.4. v PPp Praha 5, Kuncova 1 Jedná se o prostor pro sdílení vlastních zkušeností a metodickou podporu. (Původně plánovaný termín 9.4. se ruší - z důvodů plánované opravy vody a uzavření budovydne 9.4.)

Seminář Alkohol a tabákové výrobky

12.03.2019 14:30
Setkání ŠMP zaměřené na metodické doporučení k prevenci rizikového chovánív oblasti užívání alkoholu a tabákových výrobků. Setkání se zúčastní Mgr. Lukáš Kohoutek, Julles a Jim

Seminář ŠMP Krizová intervence pro pedagogy

08.01.2019 14:30
Seminář krizová intervence pro pedagogy se zaměřuje na krizové situace a možnosti krizové intervence v prostředí školy, cílem je stručné seznámení s přístupem krizové intervence, předání metodik k řešení krizových situací ve škole ŠMP a vhodných kontaktů na centra KI. Seminář se uskuteční v PPP...

Harmonogram vzdělávání ŠMP 2018/19

01.09.2018 09:00
září 25.9.2018 úterý 14.30 – 16.00 setkání zaměřené na grantová řízení MHMP pro oblast prevence na rok 2019   září 26.9-27.9.2018 Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci - pro učitele 7.-9.tříd ZŠ akreditovaný seminář (o.s.Magdalena), seminář v celkovém rozsahu 48hod, vzdělávání...

Závěrečné setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16 ve šk. roce 17/18

05.06.2018 14:30
Setkání s Mgr. Janou Havlíkovou školní koordinátorkou prevence MHMP věnujeme aktualitám z MHMP, MŠMT a MČ, možnostem probační a mediační služby Praha (Mgr. Zuzana Orságová) a rekapitulaci uplynulého školního roku i volbě vhodných temat pro vzdělávání ve šk. roce 2018/19. Setkání se rovněž zúčastní...

Setkání školních speciálních pedagogů

29.05.2018 14:30
Druhé setkání školních speciálních pedagogů pod vedením Mgr. Denisy Červinkové se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 29.5. d 14.30

Setkání školních psychologů

15.05.2018 14:00
Intervizní setkání školních psychologů Prahy 5,13 a 16 proběhne již tradičně v prostorách PPP Praha 5, Kuncova 1 v úterý 15.5. od 14.00 Setkání je prostorem pro sdílení, výměnu zkušeností a metodickou podporu. V případě zájmu pracujeme formou Balintova semináře. Jedná se o 4. setkání ve školním...
Záznamy: 11 - 20 ze 34
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>