Co nabízíme

Skupinu pro děti z 1.stupně ZŠ a jejich rodiče - jedná se o skupinu sestávající celkem z 10 setkání, vedoucí k rozvoji sebepoznání a empatie, podporující komunikační dovednosti. Do skupiny lze zařadit dítě pouze na základě doporučení metodika prevence nebo psychologa PPP pro P5 se souhlasem rodičů. V případě zájmu o účast na programu nás kontaktujte na prevenceppp5@volny.cz, tel. 735379422 Mgr.Lucie Matějovská

Skupina pro děti z 2.stupně ZŠ - jedná se o skupinu vedoucí k rozvoji sebepoznání a empatie, podporující pozitivní sebepojetí, zvládání vlastní emocionality, sociální dovednosti a zvládání zátěžových situací, komunikaci a sebeprezentaci. Do skupiny lze zařadit dítě pouze na základě doporučení metodika prevence nebo psychologa PPP pro P5 se souhlasem rodičů. Aktuálně otevíráme novou skupinu na jaře 2017 po jarních prázdninách. Nabízíme samostatnou skupinu pro chlapce a samostatnou skupinu pro dívky. V případě zájmu o účast na programu nás kontaktujte na prevenceppp5@volny.cz, tel. 735379422 Mgr.Lucie Matějovská

Přímou intervenci (práci se třídami, skupinami, jednotlivými dětmi i jejich rodiči), případně pomoc ŠMP v šetření závažnějších forme šikany.  Po předchozí domluvě, jedná-li se o závažné formy rizikového chování přesahující kompetence ŠMP.

Aktuálně hledáme zaměstnance na pozici metodik prevence PPP a tuto službu z kapacitních důvodů neposkytujeme, poskytneme Vám však kontakty na vhodnou návaznou službu, v případě potřeby nás kontaktujte na prevenceppp5@volny.cz nebo tel. 735379422 Mgr.Lucie Matějovská

Metodické vedení školním metodikům prevence v souvislosti s tvorbou preventivního programu školy (PPŠ či MMP), podáváním grantových žádostí atp. Pro tvorbu PPŠ doporučujeme formulář PCPP (ke stažení https://www.prevence-praha.cz/minimalni-preventivni-program/formular-mpp) a metodiku (ke stažení https://www.prevence-praha.cz/minimalni-preventivni-program/prilohy-k-manualu-mpp). O aktualitách z MŠMT najdete informace zde https://www.prevence-info.cz/  Kontaktujte nás na prevenceppp5@volny.cz

Odborné semináře a pracovní setkání pro školní metodiky prevence a výchovné poradce Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16 , konkrétní termíny viz

kalendar-akci/

Konzultace školním metodikům prevence, výchovným poradcům, učitelům při řešení krizových situací v souvislosti s rizikovým chováním. K nahlédnutí doporučujeme: https://poradenskecentrum.cz/co-delat-kdyz.html https://www.prevence-praha.cz/rizikove-chovani-charakteristiky Kontaktujte nás na prevenceppp5@volny.cz

Metodickou podporu poskytujeme rovněž na webovém portálu prevenceppp5.webnode.cz