Pedagogicko psychologická poradna Praha 5

Vás vítá na svém webu věnovaném prevenci rizikového chování.

Rádi Vám poskytneme informace o našich preventivních službách, o novinkách a aktuálním dění v oblasti prevence a rizikového chování, ale i o možnostech využití pomoci případných dalších organizací.

Novinky

Školní rok 2019/20

01.09.2019 20:00
Milí kolegové, dovoluji si Vás přivítat v novém školním roce a popřát hodně radosti v práci s dětmi, při setkávání s jejich rodiči a dalšími učiteli a odborníky. Těším se na setkávání s Vámi v rámci našich pracovních seminářů či individuálních konzultací. Zároveň aktuálně hledáme zaměstnance na...

Závěrečné setkání ŠMP ve školním roce 2018/19

11.06.2019 14:30
Závěrečné setkání ŠMP za přítomnosti krajské koordinátorky školské prevence se uskuteční 11.června od 14.30 v PPP Praha 5, Kuncova 1

Intervizní setkání ŠMP

16.04.2019 14:30
Intervizní setkání se uskuteční v termínu 16.4. v PPp Praha 5, Kuncova 1 Jedná se o prostor pro sdílení vlastních zkušeností a metodickou podporu. (Původně plánovaný termín 9.4. se ruší - z důvodů plánované opravy vody a uzavření budovydne 9.4.)

Seminář Alkohol a tabákové výrobky

12.03.2019 14:30
Setkání ŠMP zaměřené na metodické doporučení k prevenci rizikového chovánív oblasti užívání alkoholu a tabákových výrobků. Setkání se zúčastní Mgr. Lukáš Kohoutek, Julles a Jim

Seminář ŠMP Krizová intervence pro pedagogy

08.01.2019 14:30
Seminář krizová intervence pro pedagogy se zaměřuje na krizové situace a možnosti krizové intervence v prostředí školy, cílem je stručné seznámení s přístupem krizové intervence, předání metodik k řešení krizových situací ve škole ŠMP a vhodných kontaktů na centra KI. Seminář se uskuteční v PPP...

Závěrečné setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16 ve šk. roce 17/18

05.06.2018 14:30
Setkání s Mgr. Janou Havlíkovou školní koordinátorkou prevence MHMP věnujeme aktualitám z MHMP, MŠMT a MČ, možnostem probační a mediační služby Praha (Mgr. Zuzana Orságová) a rekapitulaci uplynulého školního roku i volbě vhodných temat pro vzdělávání ve šk. roce 2018/19. Setkání se rovněž zúčastní...

Setkání školních speciálních pedagogů

29.05.2018 14:30
Druhé setkání školních speciálních pedagogů pod vedením Mgr. Denisy Červinkové se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 29.5. d 14.30

Setkání školních psychologů

15.05.2018 14:00
Intervizní setkání školních psychologů Prahy 5,13 a 16 proběhne již tradičně v prostorách PPP Praha 5, Kuncova 1 v úterý 15.5. od 14.00 Setkání je prostorem pro sdílení, výměnu zkušeností a metodickou podporu. V případě zájmu pracujeme formou Balintova semináře. Jedná se o 4. setkání ve školním...

Intervizní setkání ŠMP

10.04.2018 14:30
Intervizní setkání školních metodiků prevence Prahy 5,13 a 16 proběhne již tradičně v prostorách PPP Praha 5, Kuncova 1 v úterý 10.4. od 14.30 do 16.00. Setkání je prostorem pro sdílení, výměnu zkušeností a metodickou podporu. V případě zájmu pracujeme formou Balintova semináře.  Svou účast...

Seminář TŘÍDNICKÉ HODINY

06.03.2018 10:00
Dne 6.3. se uskuteční seminář věnovaný třídnickým hodinám v časové dotaci 10.00 - 16.00 v PPP Praha 5 Kuncova 1 Kurz propřihlášené účastníky se bude věnovat oblasti práce v komunitním kruhu, tvorbě pravidel, zážitkovým aktivitám zaměřeným na stmelování nového kolektivu, zvládání konfliktních...
<< 1 | 2 | 3 >>