Harmonogram seminářů pro školní rok 2017/18

26.08.2017 23:25

září 12.9.2017 úterý 14.30 – 16.00

setkání zaměřené na grantová řízení MŠMT

pro oblast prevence na rok 2018

 

             říjen 3.10.2017 úterý 14.30 – 16.00

                setkání zaměřené na grantová řízení MHMP

                pro oblast prevence na rok 2018

 

říjen 10.10.2017 úterý 14.30 -16.00 

                kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

listopad    14.11.2017 úterý 14.00-16.00

setkání zaměřené na specifika práce

s dětmi s poruchami chování, tvorba IVýP

 Mgr. Jan Uhlíř (ZŠ pro žáky s poruchami chování)

 aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

                

              prosinec 12.12.2017 úterý 14.30 -16.00 

                 kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

              leden 9.1.2018 úterý  14.30-16.00

 setkání zaměřené na téma psychohygiena v profesi ŠMP a VP

 aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

 únor  13.2.2018 úterý 14.30 -16.00 

                  kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

  březen 6.3.2018 úterý 8.30-16.00

  třídnické hodiny – celodenní seminář pro předem přihlášené účastníky, vzdělávání akreditované MŠMT, účastníci obdrží platný certifikát

 

                  duben  10.4.2018 úterý 14.30 -16.00 

                   kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

           

                květnový termín zrušen

 

                červeb 5.6.2018  úterý 14.30-16.00

  pracovní seminář - závěrečné setkání ŠMP  s Mgr. Janou Havlíkovou - krajskou koordinátorkou prevence, protidrogovými koordinátory městských částí před koncem školního roku, hodnocení  minulého období a plány do následujícího..

setkání se rovněž zúčastní Mgr. Zuzana Orságová - koordinátorka pro mládež z probační a mediační služby Praha

   aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV