Harmonogram seminářů ŠMP 2015/16

24.08.2015 02:11
  1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ  ŠMP konaná v PPP Praha 5, Kuncova 1, 14.30-16.00

 

září 8.9.2015

setkání zaměřené na grantové řízení MŠMT pro oblast prevence 2016 

 

září 22.9.2015

setkání zaměřené na grantová řízení MHMP (ZMP) 2016  

 

listopad 10.11.2015

setkání zaměřené na téma islamismus (ve spolupráci s organizací ASImilování)

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

leden 12.1.2016

setkání zaměřené na téma krizová intervence pro pedagogy

 

březen 8.3.2016

setkání zaměřené na téma vedení rozhovoru s konfliktními rodiči

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

květen 10.5.2016

setkání zaměřené na téma šikana (zahájení prakticky zaměřeného kurzu vedeného ve spolupráci s PCPP, Mgr. Dosoudil)

 

 

  1. ODBORNÉ SEMINÁŘE pro ŠMP, VP a další pedagogy

 

1.12.2015 KOČIČÍ ZAHRADA seminář je určen především pedagogům 1.stupně ZŠ. Zaměřuje se na seznámení s konkrétní metodikou pro učitele věnující se prevenci rizikového chování a tvorbě vzájemných dobrých vztahů na 1.stupni ZŠ. Metodika je rozdělena celkem do 12 lekcí, zabývá se i takovými tematy jako je ztráta blízké osoby, vyčleňování z kolektivu a (ne)tolerance. Odnesete si konkrétní materiály.

Místo konání:  PPP Praha 5, Kuncova 1, 1.12.2015 14.00-18.00

 

Ve druhém pololetí bychom rovněž rádi zrealizovali ve spolupráci s Dr. Braunem seminář zaměřený na práci se třídou  a skupinovou dynamikou (seminář je volně navazující na již realizovaný seminář B3 a B4). Termín bude upřesněn.

 

 

            3. KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE pro ŠMP i další pedagogy konané v PPP Praha 5, Kuncova 1, 14.30-16.00

Kazuistické semináře vždy 2.úterý v měsíci pokud se nekoná seminář ŠMP (tedy v termínu (13.říjen, 8.prosinec, 9.únor, 12.duben, 9.červen).

Semináře jsou zaměřené na konkrétní případy z Vaší praxe – rozbor situace, možnosti řešení, odborné kontakty..

Pracujeme formou Balintovského semináře, případně volíme nácvik situací, po dohodě možnost využití širšího edukačního rámce (možné techniky videotrénink, dramatizace, hraní rolí atp), v případě zájmu rozbor filmů vhodných v rámci primární prevence (temata šikana, poruchy příjmu potravy a další)