Harmonogram setkávání ŠMP 2019/20

04.09.2019 20:47

září 30.9.2019 pondělí 14.30 – 16.00

setkání zaměřené na grantová řízení MHMP pro oblast prevence na rok 2020

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

říjen 16.10.2019 středa 14.30 -16.00 

kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

listopad 20.11.2019 středa  14.30-16.00

setkání zaměřené na téma duševního zdraví

/nově akcentované téma v oblasti prevence/

ÚDZ

 

leden 15.1.2020 středa 14.30-16.00

riziko suicidiálního chování u adolescentů, možnosti prevence a krizové intervence

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

březen 11.3.2020 středa 14.30-16.00

poruchy příjmu potravy

 

duben  22.4.2020 středa 14.30 -16.00 

kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

květen 20.5.2020  středa 14.30-16.00

legislativa ŠMP a pohled ČŠI

pracovní seminář - závěrečné setkání ŠMP RCH s koordinátory prevence  MHMP a městských částí před koncem školního roku, hodnocení  minulého období a plány do následujícího..

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV