Harmonogram vzdělávání ŠMP 2018/19

01.09.2018 09:00

září 25.9.2018 úterý 14.30 – 16.00

setkání zaměřené na grantová řízení MHMP pro oblast prevence na rok 2019

 

září 26.9-27.9.2018

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci - pro učitele 7.-9.tříd ZŠ

akreditovaný seminář (o.s.Magdalena), seminář v celkovém rozsahu 48hod,

vzdělávání akreditované MŠMT, účastníci obdrží platný certifikát a metodiku pro práci se třídami,  kurz je pro účastníky zdarma – financováno z grantové podpory MHMP

určeno pro ŠMP, VP a třídní učitele ze základních škol – počet míst omezen

přihlášení na kurz mailem na prevenceppp5@volny.cz

 

říjen 16.10.2018 úterý 14.30 -16.00 

kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

listopad   6.11.2018 úterý 14.30 -16.00

setkání zaměřené na téma šetření pokročilých forem šikany,

spolupráce s OMP při šetření šikany

 

listopad 22.-23.11.2018

Třídnické hodiny pro SŠ

akreditovaný seminář (o.s. Život bez závislosti –PhDr. Vrbková), dvoudenní seminář, vzdělávání akreditované MŠMT, účastníci obdrží platný certifikát,

určeno pro ŠMP a VP ze středních škol,

         

prosinec 11.12.2018 úterý 14.30 -16.00 

kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

 

leden 8.1.2019 úterý  14.30-16.00

Základy krizové intervence pro pedagogy

Mgr. Lucie Kolářová

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

 

únor  5.2.2019 úterý 14.30 -16.00 

kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

březen 12.3.2019 úterý 14.30-16.00

alkohol a tabákové výrobky –novinky v prevenci

Julles a Jim

 

duben  9.4.2019 úterý 14.30 -16.00 

kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

červen 11.6.2019  úterý 14.30-16.00

legislativa ŠMP a pohled ČŠI

aktuální situace v Praze - organizované skupiny

pracovní seminář - závěrečné setkání ŠMP RCH s koordinátory prevence  MHMP a městských částí před koncem školního roku, hodnocení  minulého období a plány do následujícího..

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV