Seminář ŠMP Krizová intervence pro pedagogy

08.01.2019 14:30

Seminář krizová intervence pro pedagogy se zaměřuje na krizové situace a možnosti krizové intervence v prostředí školy, cílem je stručné seznámení s přístupem krizové intervence, předání metodik k řešení krizových situací ve škole ŠMP a vhodných kontaktů na centra KI.

Seminář se uskuteční v PPP Praha 5 Kuncova 1 v úterý 8.1.2019 od 14.30 do 16.00, lektoruje Mgr. Lucie Kolářová a PhDr. Pavla Kosinková