Setkání ŠMP Prahy 5,13a16 Grantové řízení MŠMT

12.09.2017 14:30

Setkání je určeno pro zájemce z řad ŠMP, budeme se věnovat možnosti získání finančních prostředků pro oblast primární prevence z ministerstva školství. Termín podání grantových žádostí na MŠMT je do konce září. Setkání se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 dne 12.9.od 14.30