Setkání ŠMP Prahy 5,13a16

09.01.2018 14:30

Plánované setkání ŠMP zaměřené na téma psychohygiena v profesi ŠMP a VP se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 od 14.30 do 16.00. Budeme se věnovat konceptu Mindfulness a relaxačním technikám. Kromě praktického nácviku se seznámíme s odbornou literaturou a užitečnými webovými odkazy. Prosím o potvrzení účasti předem na prevenceppp5@volny.cz

Na setkání s Vámi se těší Pavla Kosinková