Organizace primární pevence

Seznam certifikovaných organizací primární prevence

naleznete zde

https://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15

Mezi pražské certifikované organizace patří Anima, Jules a Jim, Křesťanská PPP, Prev Centrum, Proxima socialis, ProjektOdyssea, Prevalis, ProPrev, PROSPE, Život bez závislosti, Společně k bezpečí.

certifikované organizace 2015 praha tabulka

seznam certifikovaných organizací Praha prevence

 

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence (dle PCPP Praha):

 

konkrétní organizace

cílová skupina

služby

kontakt

PPP pro Prahu 1,2a4

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Francouzská 56, Praha 10, www.ppppraha.cz

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Pernerova 8, Praha 8

PPP Praha 10

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Zahradní město, Jabloňová 3141,

PPP Praha 11 a 12

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Vejvanovského 1610, Praha 4

PPP Praha 5

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Kuncova 1, Stodůlky, Praha 5

PPP Praha 6

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Vokovická 3/32, Praha 6

PPP Praha 7 a 8

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

 

Šiškova 2, Praha 8

PPP Praha 3 a 9

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Lucemburská 40, Praha 3

Pražská pedagogicko psychologická poradna

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče, psychodiagnostika, vzdělávání a podpora pedagogů.

Ohradní 20, Michle, Praha 4

SVP Modřany

děti, mládež, rodiče, učitelé

Ambulantní péče, psychodiagnostika, poradenství, stacionář, pobytové programy, podpora a spolupráce s pedagogy.

SVP Modřany, Na Dlouhé mezi 19, 147 00, Praha 4, tel.: 241 727 763 (713), 241 723 646

SVP Klíčov

děti, mládež, rodiče, učitelé

Ambulantní péče, psychodiagnostika, poradenství, stacionář, pobytové programy, podpora a spolupráce s pedagogy.

www.klicov.cz

SVP - Zařízení pro děti-cizince

děti, mládež, rodiče, učitelé

Ambulantní péče, psychodiagnostika, poradenství, stacionář, pobytové programy, podpora a spolupráce s pedagogy.

Radlická 30, Praha 5, 150 00,   www.ddcpraha.cz

SVP Slaný

děti, mládež, rodiče, učitelé

Ambulantní péče, psychodiagnostika, poradenství, stacionář, pobytové programy, podpora a spolupráce s pedagogy.

www.svpslany.cz

Acorus

osoby ohrožené domácím násilím

Krizová intervence.

www.acorus.cz,

NONSTOP LINKA: 283 892 772, domácí násilí

Dětské krizové centrum

děti - týrané, zneužívané, zanedbávané

Krizová intervence.

www.ditekrize.cz,

linka důvěry: 241 484

Diakonie ČCE

osoby v obtížné životní situaci

Krizová intervence.

www.soscentrum.cz

Dům tří přání

rodina, děti

Krizová intervence.

www.dumtriprani.cz

Fokus Praha

lidé se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízcí

Krizová intervence, komplexní psychosociální služby.

www.fokus-praha.cz

Kolpingova rodina Pha 8

sociálně znevýhodněné rodiny, matky s dětmi

Krizová intervence, poradenství.

https://kolpingpraha.cz

La Strada ČR

obchodované a vykořisťované osoby

Krizová interevence, poradenství.

www.strada.cz

Proxima sociale

osoby v tíživé situaci

Krizová intervence.

www.proximasociale.cz

Riaps

osoby v tíživé situaci

Krizová intervence.

www.csspraha.cz

PL Bohnice

osoby v tíživé situaci

Krizová intervence

www.plbohnice.cz,

284 016 666

PL Bohnice

osoby v tíživé situaci

Telefonická krizová intervence, poradenství.

284 016 666

Riaps

osoby v tíživé situaci

Telefonická krizová intervence, poradenství.

222 580 697

Acorus

osoby ohrožené domácím násilím

Telefonická krizová intervece, poradenství.

283 892 772

Dětské krizové centrum

děti, rodiny

Telefonická krizová intervece, poradenství

241 484 149

La Strada ČR

obchodované a vykořisťované osoby

Telefonická krizová intervece, poradenství

800 077 777

Dona linka

osoby ohrožené domácím násilím

Telefonická krizová intervece, poradenství

251 511 313

Anonymní AT linka

osoby v tíživé situaci

Telefonická krizová intervece, poradenství

www.atlinka.cz ,

235 311 791, 235 311 793, 724 307 775

Policie ČR, Preventivně informační oddělení

široká veřejnost

Primární prevence všeobecná, selektivní.

Preventivně informační oddělení
adresa: Kongresová 2, 140 00 Praha 4
tel.: 974 825 280
fax: 974 825 286
e-mail: tiskpha@mvcr.cz

Útvar prevence MP hl. města Prahy

děti, mládež, učitelé

Primární prevence všeobecná, selektivní.

https://www.mppraha.cz/prevence/

Feelnat, s.r.o., Feelnat - Feeling nature,o.s.

děti, mládež, rodiče, učitelé

Všeobecná primární prevence, volnočasové aktivity, pobytové programy

www.feelnat.cz, www.classbuilding.cz

Prak, o.s.

děti, mládež, rodiče, učitelé

Všeobecná primární prevence, selektivní PP.

www.prak.com.cz

Proxima sociale

mládež, rodiče, děti, učitelé neorganizované děti a mládež, mladiství pachatelé trestné činnosti matky s dětmi, nezaměstnaní, občané potřebující sociálně právní poradenství

 

Všeobecná, selektivní PP, sociálně-právní poradenství, probační služba, volnočasové aktivity, vzdělávání pedagogů.

www.proximasociale.cz

Život bez závislostí

děti, mládež, rodina, učitelé

Primární prevence, vzdělávání pedagogů.

www.zivot-bez-zavislosti.cz

Sananim

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Komplexní služby z oblasti AT (primární prevence, kontaktní centrum, ambulantní péče, pracovně-prácní poradenství, terapeutická komunita…)

www.sananim.cz

Drop in, o.p.s.

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Komplexní služby z oblasti AT.

www.dropin.cz

Anima, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé

Psychoterapie, sociální a pracovní poradenství.

www.anima-os.cz

Barevný svět dětí, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé

Primární prevence všeobecná, volnočasové aktivity, odborné semináře, podpora dětí v ústavní výchově, sociálně-právní poradenství.

www.barevnysvetdeti.cz

Česká koalice proti tabáku, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Primární prevence všeobecná, internetové poradenství.

www.bezcigaret.cz

Člověk v tísni, o.p.s.- jeden svět n školách

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Primární prevence všeobecná, vzdělávání pedagogů.

www.jedensvetnaskolach.cz

Institut Filia, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů.

https://filia.sluzby.prevence.cz

Prospe, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů, intervenční programy.

www.prospe.cz

Jules a Jim, o.s.

děti, mládež, rodiče, učitelé

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů, intervenční programy, adaptační kurzy, rozvojové kurzy.

www.julesajim.cz

Prev-centrum, o.s.

děti, mládež, rodiče, učitelé

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů, ambulantní léčba závislostí.

www.prevcentrum.cz

Acet, o.s.

děti, mládež, rodiče, učitelé

Všeobecná  a selektivní primární prevence, rozvojová a humanitární pomoc.

www.acet.cz

Elio, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů, psychoterapie, poradenství.

www.elio.cz

Centrum sociálních služeb Praha

osoby v tíživé situaci

Komplexní psychosociální služby (prevence, ambulantní péče, azylový dům, krizové centrum, psychodiagnostika, psychiatrická péče, volnočasové aktivity…)

www.csspraha.cz

Pražské centrum primární prevence

děti, mládež, učitelé, rodiče, odborná veřejnost, organizace a instituce státní správy zabývající se PP

Tvorba metodik, koordinace projektů primární prevence, podpora pedagogů a školních metodiků prevence . Spolupráce s poradenskými pracovníky, protidrogovými koordinátory jednotlivých MČ, MHMP, MŠMT.

www.prevence-praha.cz

Triangl

děti, mládež, rodiče, učitelé

Rodinná a individuální psychoterapie, poradenství, primární a sekundární prevence na školách, podpůrná rozvojová skupina pro pedagogy.

www.centrumtriangl.cz

ProYouth

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Informační a poradenský web, se zaměřením na poruchy příjmu potravy.

www.proyouth.eu

Pomoc pro rodiče a přátele

děti, mládež, rodiče, učitelé

Informační a poradenský web, se zaměřením na poruchy příjmu potravy.

www.pomocppp.cz

Ideální.cz

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Informační a poradenský web, se zaměřením na poruchy příjmu potravy.

www.idealni.cz

Svépomocná asociace psychogenních poruch příjmu potravy

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Informační a poradenský web, se zaměřením na poruchy příjmu potravy.

www.asociaceppp.eu/pro-pacienty

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství

děti, mládež, rodiče, učitelé

internetové poradenství, vzdělávání, všeobecná primární prevence.

www.aperio.cz

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

široká a odborná veřejnost

Internetové poradenství, vzdělávání.

www.sekty.cz

E-bezpečí

široká a odborná veřejnost

Internetové poradenství, vzdělávání, všeobecná primární prevence.

www.e-bezpeci.cz

Safer internet

široká a odborná veřejnost

Internetové poradenství, vzdělávání, všeobecná primární prevence.

www.saferinternet.cz

Minimalizace šikany

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů, poradenství.

www.minimalizacesikany.cz

Společenství proti šikaně

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Primární prevence všeobecná, selektivní, vzdělávání pedagogů, poradenství.

www.sikana.org