MŠMT - prevence rizikového chování

Aktuálně je opět vyhlášeno grantové řízení pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence, v jejímž rámci se mohou o dotaci ucházet rovněž školy a školská zařízení (80.000,-Kč při působení v rámci své instituce), v tomto případě není třeba žádost předjednávat (dle sdělení MŠMT, Mgr. Heřmánkové).

Organizace, která žádá o dotaci pro poskytování služeb dalším organizacím (možná dotace do výše 350 tisíc), musí mít žádost předjednánu mailem na predjednani.prevence2015@msmt.cz  do 31. července běžného roku (více viz metodika).

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím https://is-prevence.msmt.cz

a rovněž v tištěnné podobě na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

označené Dotační řízení MŠMT PRCH 20xx “ (uvedete příslušný rok, na který žádost podáváte)

Více informací najdete zde

Informace_k_dotacnimu_rizeni_na_rok_2016.doc (63488)

Metodika_PRCH_2016_31082016.doc (342016)