vzdělávání ŠMP 250

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce školního metodika prevence vyplývají z §9 Vyhlášky 317/2005 Sb. písm. c) - Studium  k výkonu specializovaných činností,  pro školního metodika prevence se jedná o specializační studium prevence sociálně patologických jevů v délce 250 hodin akreditované MŠMT.

V současné době lze v rámci hlavního města Prahy absolvovat mj. toto studium:

Pedagogicko psychologická poradna Praha 1,2 a 4 https://www.ppppraha.cz

podrobnější informace o studiu ke stažení Specializační_studium

Katedra adiktologie 1.LF UK https://adiktologie.cz/

podrobnější informace o studiu ke stažení SMP_studium

Prev-Centrum www.prevcentrum.cz podrobnější informace o studiu ke stažení  Vzdelavaci_kurz_pro_SMP

Pedagogická fakulta UK - katedra psychologie podrobnější info o studiu viz https://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=28

Magdalena  https://www.magdalena-ops.eu/

vzdelavani@magdalena-ops.cz

Prevalis https://www.prevalis.org/studium