rasismus a xenofobie

 
    
       Multikulturní centrum Praha
vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum, klub „Mulitkulti“
     Vzdělávací institut ochrany dětí
projekt Dětská práva:
dětská práva, základní dokumenty o lidských pávech, informace pro pedagogy, materiály k výuce, besedy pro děti
 
META o.s společnost pro příležitosti mladých migrantů

Ječná 17, 120 00 Praha 2, tel./fax: 222 521 446, info@meta-os.cz

     Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
diskriminace a rovné příležitosti, sanace rodin, bezplatná právní pomoc, státní občanství a program migrace, internetový portál diskriminace
     Sdružení pro integraci a migraci - Poradna pro uprchlíky
právní asistence pro cizince, psychosociální asistence, SOS linka pro cizince
   Centrum pro integraci cizinců
poradenství, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
   Amnesty International
kampaně za dodržování lidských práv

Člověk v tísni
humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
    Občanské sdružení Slovo 21
boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv, podpora vzdělávání Romů, integrace cizinců
    Inkluzivní škola
 začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu
   Sdružení Asi-milování
prevence extremismu a výchova k aktivnímu občanství.
  https://www.icpraha.com/
Komunitní a integrační centrum Praha POBOČKA ICP PRAHA 13 - LUŽINY Zázvorkova 2007/06, 155 00, Praha 13 - Lužiny

www.inbaze.cz

InBáze, o.s. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost, Legerova 50, Praha 2, 120 00, Tel.: 224 941 415 

https://www.adra.cz/prvak/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly

ADRA 

o.s. Imerativ