závislostní chování

 
   Primární prevence
portál o.s. Sananim  se snaží na praktických příkladech pomoci s prováděním primární prevence v rodině, ve školách i jinde. Vítaným doplňkem jsou "mýty o drogách" a standardní informace o rozdělení drog atd. Portál je podporovaný MŠMT.
    Drogy-info
Národním monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.
    Prevence.sananim.cz
Program Prevence pro rozumné rodiče obsahuje praktické tipy pro rodiče zaměřené na prevenci užívání návykových látek. V jednotlivých kapitolách naleznete doporučení, jak s dětmi hovořit o drogách, co dělat v případě, že dítě užívá drogy, jak děti chránit.
     Drogová poradna online
Anonymní poradna o.s. Sananim, lze zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky.
   
     Klinika adiktologie
Klinika adiktologie se zaměřuje na klinický lůžkový provoz a na výuku a výzkum v adiktologii, oboru zkoumajícím rizikové prostředí užívání návykových látek a závislostní chování.
Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.
     Prev-Centrum Praha
o.s. Prev-Centrum realizuje primární a sekundární prevenci a poskytuje psychosociální pomoc osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.
    Mapa pomoci - NMS
Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)
     MUDr. Karel Nešpor
Stránky primáře MUDr. Karla Nešpora, předního odborníka na problematiku závislostního chování. Na stránkách jsou volně ke stažení vybrané publikace a svépomocné materiály.
     EMCDDA - prevence
Rubrika věnovaná prevenci na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). (Anglicky)
    alkohol-alkoholismus.cz
Prevence závislosti na alkoholu, obsahuje články, statistiky, přehled literatury, diskuzní fóra, kontakty mj. na skupiny Anonymních alkoholiků, mapu AT ambulancí v ČR atd.
     alkoholpodkontrolou.cz
Nové stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.

www.bezcigaret.cz  www.tipni-to.cz  www.nekuratka.cz prevence tabakismu a kouření marihuany Česká koalice proti tabáku

WWW.HELP-EU.COM - projekt EU, který má tři základní témata: prevence
kouření, ochrana před pasivním kouřením a odvykání, na tomto webu jsou virály a
videa, možnosti přidat vlastní video či tip
WWW.ACCESS-EUROPE.COM- stránka projektu EU, zaměřeného na léčbu
závislosti na tabáku u adolescentů
WWW.SZU.CZ - Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje
prevalenci kouření v populaci, přehledy jsou uvedeny (do místního vyhledávače
zadejte „kouření“)
WWW.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/ - Global Youth Tobacco Survey,
statistika týkající se kouření dětí mládeže z desítek zemí včetně České republiky –
možnost mezinárodního a regionálního porovnání (anglicky)
WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG - Campaign for Tobacco-Free Kids,
nezisková organizace se sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady k libovolnému tématu, které se týká kouření (anglicky)
https://www.espad.org/czechrep - statistické údaje o kouření v ČR