B3 a B4

31.03.2015 21:35

Dne 4.3.2015 bylo proškoleno 26 školních metodiků prevence, výchovných poradců či školních psychologů ve spolupráci s Mgr. Braunem v  akreditovaném kurzu diagnostiky vztahů mezi dětmi ve třídě se zaměřením na dotazníky B-3 a B-4 (včetně osvědčení k jejich používání).