Novinky

Závěrečné setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16 ve šk. roce 17/18

05.06.2018 14:30
Setkání s Mgr. Janou Havlíkovou školní koordinátorkou prevence MHMP věnujeme aktualitám z MHMP, MŠMT a MČ, možnostem probační a mediační služby Praha (Mgr. Zuzana Orságová) a rekapitulaci uplynulého školního roku i volbě vhodných temat pro vzdělávání ve šk. roce 2018/19. Setkání se rovněž zúčastní...

Setkání školních speciálních pedagogů

29.05.2018 14:30
Druhé setkání školních speciálních pedagogů pod vedením Mgr. Denisy Červinkové se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 29.5. d 14.30

Setkání školních psychologů

15.05.2018 14:00
Intervizní setkání školních psychologů Prahy 5,13 a 16 proběhne již tradičně v prostorách PPP Praha 5, Kuncova 1 v úterý 15.5. od 14.00 Setkání je prostorem pro sdílení, výměnu zkušeností a metodickou podporu. V případě zájmu pracujeme formou Balintova semináře. Jedná se o 4. setkání ve školním...

Intervizní setkání ŠMP

10.04.2018 14:30
Intervizní setkání školních metodiků prevence Prahy 5,13 a 16 proběhne již tradičně v prostorách PPP Praha 5, Kuncova 1 v úterý 10.4. od 14.30 do 16.00. Setkání je prostorem pro sdílení, výměnu zkušeností a metodickou podporu. V případě zájmu pracujeme formou Balintova semináře.  Svou účast...

Seminář TŘÍDNICKÉ HODINY

06.03.2018 10:00
Dne 6.3. se uskuteční seminář věnovaný třídnickým hodinám v časové dotaci 10.00 - 16.00 v PPP Praha 5 Kuncova 1 Kurz propřihlášené účastníky se bude věnovat oblasti práce v komunitním kruhu, tvorbě pravidel, zážitkovým aktivitám zaměřeným na stmelování nového kolektivu, zvládání konfliktních...

Setkání ŠMP Prahy 5,13a16

09.01.2018 14:30
Plánované setkání ŠMP zaměřené na téma psychohygiena v profesi ŠMP a VP se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 od 14.30 do 16.00. Budeme se věnovat konceptu Mindfulness a relaxačním technikám. Kromě praktického nácviku se seznámíme s odbornou literaturou a užitečnými webovými odkazy. Prosím o...

Kazuistický seminář ŠMP

12.12.2017 14:30
Kazuistický seminář budeme věnovat na Vaši žádost školským dokumentům: Podíváme se společně na školní strategii prevence, krizový plán a další, posdílíme příklady dobré praxe. Vezměte prosím s sebou materiály, které vnímáte jako přínosné, případně, které máte "posvěceny" ČŠI Věnovat se budeme také...

Pracovní seminář ŠMP: agresivní dítě a dítě s poruchami chování

14.11.2017 14:00
Pracovní seminář budeme věnovat specifikům práce s dětmi s agresivním chováním (s poruchami chování) díky Mgr.Janu Uhlířovi, který má bohaté zkušenosti. Stručně se budeme věnovat i novinkám v legislativě, aktualitám z MHMP a MŠMT. Seminář se uskuteční 14.11. od 14.00, účast prosím potvrďte předem...

Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

03.10.2017 14:30
Setkání konané v PPP Kuncova 1 3.10.2017 od 14:30 bude věnováno grantovým žádostem MHMP pro rok 2018.

Setkání ŠMP Prahy 5,13a16 Grantové řízení MŠMT

12.09.2017 14:30
Setkání je určeno pro zájemce z řad ŠMP, budeme se věnovat možnosti získání finančních prostředků pro oblast primární prevence z ministerstva školství. Termín podání grantových žádostí na MŠMT je do konce září. Setkání se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 dne 12.9.od 14.30
1 | 2 >>