Archiv článků

Setkání ŠMP Prahy 5,13a16

09.01.2018 14:30
Plánované setkání ŠMP zaměřené na téma psychohygiena v profesi ŠMP a VP se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 od 14.30 do 16.00. Budeme se věnovat konceptu Mindfulness a relaxačním technikám. Kromě praktického nácviku se seznámíme s odbornou literaturou a užitečnými webovými odkazy. Prosím o...

Kazuistický seminář ŠMP

12.12.2017 14:30
Kazuistický seminář budeme věnovat na Vaši žádost školským dokumentům: Podíváme se společně na školní strategii prevence, krizový plán a další, posdílíme příklady dobré praxe. Vezměte prosím s sebou materiály, které vnímáte jako přínosné, případně, které máte "posvěceny" ČŠI Věnovat se budeme také...

Pracovní seminář ŠMP: agresivní dítě a dítě s poruchami chování

14.11.2017 14:00
Pracovní seminář budeme věnovat specifikům práce s dětmi s agresivním chováním (s poruchami chování) díky Mgr.Janu Uhlířovi, který má bohaté zkušenosti. Stručně se budeme věnovat i novinkám v legislativě, aktualitám z MHMP a MŠMT. Seminář se uskuteční 14.11. od 14.00, účast prosím potvrďte předem...

Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

03.10.2017 14:30
Setkání konané v PPP Kuncova 1 3.10.2017 od 14:30 bude věnováno grantovým žádostem MHMP pro rok 2018.

Setkání ŠMP Prahy 5,13a16 Grantové řízení MŠMT

12.09.2017 14:30
Setkání je určeno pro zájemce z řad ŠMP, budeme se věnovat možnosti získání finančních prostředků pro oblast primární prevence z ministerstva školství. Termín podání grantových žádostí na MŠMT je do konce září. Setkání se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 dne 12.9.od 14.30

Harmonogram seminářů pro školní rok 2017/18

26.08.2017 23:25
září 12.9.2017 úterý 14.30 – 16.00 setkání zaměřené na grantová řízení MŠMT pro oblast prevence na rok 2018                říjen 3.10.2017 úterý 14.30 – 16.00                 setkání...

Školní rok 2017/18

26.08.2017 08:00
Milí kolegové, dovoluji si Vás přivítat v novém školním roce a popřát hodně radosti a inspirativních chvil v práci s dětmi, při setkávání s jejich rodiči a dalšími učiteli a odborníky. Těším se na setkávání s Vámi v rámci našich pracovních seminářů či individuálních konzultací. Kromě aktuálních...

Zážitková pedagogika

28.03.2017 08:00
Ve spolupráci s Jules a jim byl dne 28.3.2017 realizován akreditovaný seminář zážitkové pedagogiky pro ŠMP a školní psychology v rozsahu 10 hod. Akcentovány byly hry s psychologickým obsahem a způsob jejich reflexe.

Harmonogram seminářů pro školní rok 2016/2017

02.09.2016 08:58
září 13.9.2016 úterý (14.00 – 17.00) setkání zaměřené na téma šikana (pokračování prakticky zaměřeného kurzu vedeného ve spolupráci s PCPP, Mgr. Dosoudil) jen pro přihlášené účastníky   září 15.9.2016 čtvrtek setkání zaměřené na grantové řízení MŠMT pro oblast prevence 2017   říjen...

Harmonogram seminářů ŠMP 2015/16

24.08.2015 02:11
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ  ŠMP konaná v PPP Praha 5, Kuncova 1, 14.30-16.00   září 8.9.2015 setkání zaměřené na grantové řízení MŠMT pro oblast prevence 2016    září 22.9.2015 setkání zaměřené na grantová řízení MHMP (ZMP) 2016     listopad 10.11.2015 setkání...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>