Rodičům

 

PPP organizuje letní příměstské tábory.

Léto před školou s žabákem Emušákem

Tábor je pro děti ve věku 5-7 let, koná se v termínu 7.8.-11.8.2017 v ZŠ Podbělohorská.

Garant Pavla Kosinková - tel. 735083079

Před zasláním přihlášky nás prosím tel kontaktujte.

PŘEDŠKOLÁK EMUŠÁK info k táboru rodičům

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PŘEDŠKOLÁK EMUŠÁK

PŘEDŠKOLÁK EMUŠÁK LIST TÁBORNÍKA

PŘEDŠKOLÁK EMUŠÁK Potvrzení dětského lékaře

 

Létem trochu jinak

Tábor pro děti 1.stupně ZŠ, koná se v termínu 14.8.-18.8.2017 v MŠ Duha

Garant Pavla Kosinková a Denisa Červinková

Tábor je již naplněn.