Harmonogram seminářů pro školní rok 2016/2017

02.09.2016 08:58

září 13.9.2016 úterý (14.00 – 17.00)

setkání zaměřené na téma šikana (pokračování prakticky zaměřeného kurzu vedeného ve spolupráci s PCPP, Mgr. Dosoudil)

jen pro přihlášené účastníky

 

září 15.9.2016 čtvrtek

setkání zaměřené na grantové řízení MŠMT pro oblast prevence 2017

 

říjen 6.10.2016 čtvrtek

setkání zaměřené na grantová řízení MHMP pro oblast prevence 2017

 

říjen 13.10.2016 čtvrtek 14.00 -15.30 

                kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

listopad 8.11.2016 úterý

pracovní seminář - setkání zaměřené na téma výkaznictví ŠMP

novinky v legislativním rámci prevence

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

prosinec 7.12.2016 středa 14.00-17.00

setkání zaměřené na téma šikana (závěrečná část prakticky zaměřeného kurzu vedeného ve spolupráci s PCPP, Mgr. Dosoudil)

jen pro přihlášené účastníky

 

 

prosinec 8.12.2016 čtvrtek 14.00 -15.30 

                kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

prosinec 13.12.2016 úterý

pracovní seminář - setkání zaměřené na téma výkaznictví ŠMP

novinky v legislativním rámci prevence

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV

 

 

leden 10.1.2017 úterý

setkání zaměřené na téma možnosti zvládání duševní krize a psychických problémů

Prevetivní program „blázníš no a?“ ve spolupráci s Fokus Praha

 

 

 

únor  9.2.2017 čtvrtek 14.00 -15.30 

                kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

 

březen 7.3.2017 úterý

setkání zaměřené na téma domácí násilí

Mgr. Alena Křepelová

náročná životní situace z pohledu dítěte, možnosti pedagoga

 

                duben  18.4.2017 úterý 14.00 -15.30 

                kazuistický seminář pro ŠMP i další pedagogy

           

            květen 16.5.2017  úterý

pracovní seminář - závěrečné setkání ŠMP RCH s koordinátory prevence  MHMP a městských částí před

koncem školního roku, hodnocení minulého období a plány do následujícího..

aktuality z MŠMT, MHMP, NÚV