Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

30.09.2019 14:30

Úvodní setkání šk.roku 2019/20 bude věnováno novinkám v grantovém řízení MHMP pro oblast primární prevence na rok 2020. Setkání se uskuteční v pondělí 30.9.2019 od 14.30 do 16.00 v PPP Praha 5, Kuncova 1.

Termín podávání grantových žádostí je nově od 30.9. do 14.10.2019, více informací naleznete na

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_socialnich_veci/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

Prosíme o potvrzení účasti na setkání na mail prevenceppp5@volny.cz