Unplugged

23.09.2014 19:40

Ve dnech 22.-23.9.2014 bylo proškoleno 15 pedagogů v metodice Unplugged zaměřené na prevenci návykových látek, rozvoj intrapsychických i interpersonálních dovedností, která je určena pro žáky 6.tříd. Více o metodice a programu Unplugged viz.

https://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/380/3755/Preventivni-program-Unplugged