Novinky

Kazuistický seminář ŠMP

12.12.2017 14:30
Kazuistický seminář budeme věnovat na Vaši žádost školským dokumentům: Podíváme se společně na školní strategii prevence, krizový plán a další, posdílíme příklady dobré praxe. Vezměte prosím s sebou materiály, které vnímáte jako přínosné, případně, které máte "posvěceny" ČŠI Věnovat se budeme také...

Pracovní seminář ŠMP: agresivní dítě a dítě s poruchami chování

14.11.2017 14:00
Pracovní seminář budeme věnovat specifikům práce s dětmi s agresivním chováním (s poruchami chování) díky Mgr.Janu Uhlířovi, který má bohaté zkušenosti. Stručně se budeme věnovat i novinkám v legislativě, aktualitám z MHMP a MŠMT. Seminář se uskuteční 14.11. od 14.00, účast prosím potvrďte předem...

Setkání ŠMP Prahy 5,13 a 16

03.10.2017 14:30
Setkání konané v PPP Kuncova 1 3.10.2017 od 14:30 bude věnováno grantovým žádostem MHMP pro rok 2018.

Setkání ŠMP Prahy 5,13a16 Grantové řízení MŠMT

12.09.2017 14:30
Setkání je určeno pro zájemce z řad ŠMP, budeme se věnovat možnosti získání finančních prostředků pro oblast primární prevence z ministerstva školství. Termín podání grantových žádostí na MŠMT je do konce září. Setkání se uskuteční v PPP Praha 5, Kuncova 1 dne 12.9.od 14.30

Školní rok 2017/18

26.08.2017 08:00
Milí kolegové, dovoluji si Vás přivítat v novém školním roce a popřát hodně radosti a inspirativních chvil v práci s dětmi, při setkávání s jejich rodiči a dalšími učiteli a odborníky. Těším se na setkávání s Vámi v rámci našich pracovních seminářů či individuálních konzultací. Kromě aktuálních...
<< 1 | 2