PrevencePPP5 - pracovní tým

 

V naší Pedagogicko psychologické poradně se snažíme o systémové uchopení prevence rizikového chování, a proto se na preventivních aktivitách spolupodílí více odborníků.

 

Metodik prevence

Mgr. Lucie Matějovská – psycholog, sebezkušenostní výcvik, KI

 

 

"Preventivní tým" – z grantové podpory MHMP a MŠMT, realizuje selektivní a indikovanou prevenci v PPP ve spolupráci s metodikem prevence

Mgr. Olina Pařízková – psycholog, výcvik rodinná terapie-systemika, Gestallt

Mgr. Denisa Červinková – speciální pedagog, ve výcviku KVP, VI

 

PhDr. Pavla Kosinková - psycholog, sebezkušenostní výcvik SUR, KI

                                    metodická podpora a správa webových stránek