MPP

Minimální preventivní program je povinnou součástí dokumentace školy společně s programem proti škikanování. Pro tvorbu MPP doporučujeme formulář formular-mpp  podporovaný MHMP, k jeho vyplnění poslouží manual_mpp

Pro tvorbu minimálního preventivního programu školy je dobé postupovat dle příručky Skácelové, Čablové, Veselé a Zapletalové MINIM_PREVENT_PROGRAM.