Užitečná literatura

základní literatura

Primární prevence rizikového chování ve školství

Lze stále říci, že se jedná o základní učebnici prevence, jejímiž autory jsou přední odborníci na danou problematiku v ČR, přesto, že se jedná o vydání z roku 2010

PPRCHS

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady

Učebnice Martiny Jindrové z roku 2012 popisuje základní typy rizikového chování ve škole a jeho právní důsledky, obsahuje konkrétní doporučení postupy, pokud dojde k výskytu daného chování ve škole

RIZIKOVE_CHOVANI_DETI

 

specifická prevence rizikového chování ve škole

Kočičí zahrada

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ, vytvořená s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Ve 12 lekcích obsahuje „kočičí“ příběhy a následné aktivity, v každé lekci je pro pedagogy konkretizace cílů a nabídka otázek stimulujících diskuzi s žáky nad daným tématem.

https://adiktologie.cz/cz/articles/detail/19/3942/Kocici-zahrada-Rozvoj-socialnich-dovednosti-deti-v-ramci-prevence-rizikoveho-chovani-Metodika-pro-ucitele

 

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Výběr technik k akreditovanému programu zabývajícího se vztahy ve třídě.

https://adiktologie.cz/cz/articles/detail/19/3952/Metodika-prace-s-detmi-na-1-stupni-ZS-Vyber-technik-k-akreditovanemu-programu

 

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence

Návrhy různých aktivit pro práci s dětmi v prevenci drogových závislostí na základních školách

https://adiktologie.cz/cz/articles/detail/19/3955/Metodika-prace-s-detmi-v-oblasti-primarni-prevence-rizikovych-jevu

Metodika osobního rozvoje

Je systematický a dlouhodobý vzdělávací program nabízející praktické techniky pro práci se školní třídou

https://adiktologie.cz/cz/articles/detail/19/3943/Metodika-osobniho-rozvoje

 

třídnické hodiny

Třídnické hodiny jako prostor pro osobnostní a sociální výchovu (resp. pro osobnostní rozvoj a podporu sociálních a komunikačních dovedností a skupinové koheze) považujeme za základ preventivního působení na školách

 

Metodika vedení třídnických hodin

PhDr. Skácelové a pedagogů specifikuje základní zásady vedení TH včetně pravidel komunitní kruhu, v druhé části obsahuje řadu konkrétních technik pro práci se třídou.

https://adiktologie.cz/cz/articles/detail/19/3953/Metodika-vedeni-tridnickych-hodin

 

Třídnické hodiny

Jiří Dubec koncipoval podrobnou metodiku vedení třídnických hodin.

www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/tridnicke_hodiny.pdf

 

Práce s třídním kolektivem

Způsob vedení třídnických hodin, komunitní kruh jako způsob utváření příznivého klimatu a možnosti intervence

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika_6.pdf

 

Třídnická hodina netradičně

PhDr. Balcarová velmi stručně (8stran) formuluje možnosti vedení TH

https://sanceprokazdeho.cz/metodiky/skola.pdf