Webové odkazy

https://www.prevence-praha.cz

Pražské centrum primární prevence (MHMP)

Webová stránka poskytující metodickou podporu pedagogům, ale i péči rodičům. Najdete zde stručné informace o jednotlivých oblastech rizikového chování, charakteristiky jednotlivých poskytovatelů primární prevence na území Prahy, odkazy na odbornou literaturu, metodickou podporu k tvorbě MPP a mnohé další.

 

https://prevence-info.cz/

Portál MŠMT věnovaný primární prevenci v ČR

Obsahuje aktuality nejen z MŠMT (pořádané konference, semináře), legislativní podporu, síť organizací poskytujících prevenci na území celé ČR, přehled oblastí rizikového chování a příklady dobré praxe

 

https://is-prevence.msmt.cz/

Portál MŠMT – elektronická forma žádosti o grantovou podporu preventivních programů

 

https://adiktologie.cz/cz/articles/19/Ucebnice

Portál katedry adiktologie 1.LFUK, nabízí mj. širokou nabídku odborné literatury ke stažení.

 

Tematicky řazené webové odkazy k jednotlivým oblastem rizikového chování

v levé části můžete zvolit jednotlivé typy rizikového chování a najdete zde odkazy na jednotlivé organizace a webové portály věnující se příslušné oblasti.

 

Filmy k prevenci

MŠMT podporované filmy na odkazu https://www.videoskolam.cz/

Film Mezi nimi - sexuálně rizikové chování HIV/AIDS https://www.mezinimi

Film Mezi stěnmi -  šikana https://www.mezistenami.cz/

Film Jakub - domácí násilí

Filma Sami - poruchy příjmu potravy https://www.filmsami.cz/

dne 30. 3. 2016 došlo ke změnám v registračním systému preventivních filmů určených do školní výuky. Z tohoto důvodu je potřeba provést novou registraci:

https://www.videoskolam.cz/user/registration/

 

bezpečné chování na internetu

https://www.seznamsebezpecne.cz/

 

lze též využít některé pohádky

https://cz.sheeplive.eu/ (dříve ovce.sk)