agrese a šikana, kyberšikana

 
    Minimalizace šikany
 Informace a rady pro pedagogy, rodiče i žáky, pro všechny, kteří se do kontaktu se šikanou dostali nebo se o ní chtějí dozvědět více.
   Společnost proti šikaně
dobrovolné sdružení Společenství proti šikaně poskytuje informace, články a odkazy na literaturu, rady a legislativní opatření v oblasti problematiky šikanování.
     Bolest šikanování
Zkrácená elektronická verze knihy našeho předního odborníka na problematiku šikany PhDr. Michala Koláře.
 
    Horká linka
umožňuje nahlásit webové stránky s nelegálním nebo nevhodným obsahem jako je "dětská pornografie, pedofilie, nezákonné sexuální praktiky, rasismus, xenofobie, sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávisti, šíření drog atd." Každé oznámení posoudí pracovníci Horké linky a zváží jeho předání Policii ČR. Pokud se jedná o zahraniční stránku, bude informace předána příslušné zahraniční Horké lince.
      Linka pomoci
Provozuje sdružení Linka bezpečí. Zaměřeno na pomoc dětským obětem internetové kriminality, pomáhá dětem a dospívajícím do 18 let a studentům do 26 let, kteří pociťují ohrožení při komunikaci na internetu. Poskytuje dětem odbornou psychosociální pomoc. Volajícím je zaručena plná anonymita.
Linku lze kontaktovat prostřednictvím telefonu (116 111, možné volat bezplatně 24 hodin po celý rok), e-mailem nebo na chatu.
       E-bezpeci.cz
Podrobné informace o kyberšikaně, aktuální články, výzkumy, rady, pomoc, kontakty. Na stránkách naleznete informace pro děti, rodiče i učitele.
    Saferinternet.cz
NCBI nabízí zásady a osvědčené postupy bezpečného chování na internetu - technická opatření k zabezpečení počítače, rady a tipy pro bezpečné surfování, informace o možných nebezpečích na internetu (např. kyberšikana), kontakty na poradenské linky.
       Bezpečně online
Portál zaměřen na děti, učitele i rodiče. Bezpečnost na internetu, jaká jsou rizika, tipy pro surfování internetové nakupování, sociální sítě a sdílení dat. Metodické a výukové materiály pro učitele.
       Seznam se bezpečně
Na stránkách naleznete zásady bezpečnosti na internetu a především film o nástrahách internetu, který je určen dětem, rodičům, pedagogům. Oba díly získaly záštitu MŠMT. Cílem filmu je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se můžou dostat.
    Jednota školských informatiků
Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství.
Tipy pro výuku školské informatiky, ICT nástroje ve školách. Nabídka školení a seminářů pro učitele. Informace o prevenci rizikového chování v kyberprostoru