sekty

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
Portál společnosti vznikl jako základna informací o nových náboženských hnutích. Příznačná je snaha o akademický přístup a zároveň o srozumitelnost. 

Religionistika.cz
Web katedry religionistiky a filosofie FF Univerzity Pardubice. 

Mezináboženský dialog
Stránky poskytující prostor k dialogu mezi nejrůznějšími náboženskými a duchovními směry naší společnosti.

Dingir
Časopis o současné náboženské scéně.