MHMP - Zdravé město Praha

 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2016  (dříve Zdravé město Praha)

Grantové řízení MHMP pro rok 2016 je vyhlášeno, pozor termín zasílání žádostí je od 15.10 do 30.10.2015 !!! Podrobnosti o možnostech čerpání dotace specifikuje 2078662_609124_Metodika_pro_predkladatele(1).pdf (545931)

Školy v letošním roce využívají následující formuláře:

informacni_list_2016.docx (59025)

formular_A_2016.docx (69338) vzdělávání pedagogů (včetně specializačního ŠMP)

formular_B_2016.docx (82497) preventivní programy škol včetně adaptačních výjezdů

formular_C_2016.docx (90973)  speciální školy a PPP

formular_D_cast_D2_2016.xlsx (1650594)

více viz:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

 

Seznam certifikovaných organizací primární prevence

Pro práci s dětmi (formulář A) můžete využívat poze nabídky služeb certifikovaných organizací viz: seznam certifikovaných organizací Praha

https://www.nuv.cz/t/pprch/poskytovatele

Mezi pražské, resp. v Praze působící certifikované organizace v oblasti všeobecné prevence patří Jules a Jim, Křesťanská PPP, Magdaléna, Prev Centrum, Proxima socialis, ProPrev, PROSPE, Život bez závislosti, Společně k bezpečí.

Selektivní prevenci s platnou certifikací zajišťuje Jules a Jim, Magdaléna, Prev Centrum, Proxima sociale, PROSPE, a Život bez závislosti.

Indikovanou prevenci s platnou certifikací zajišťuje Prev Centrum.

Je-li realizátorem škola, musí být ŠMP kvalifikovaný (uvést i praxi a co nejvíce vzdělání v oblasti prevence a sebezkušenosti, které jste absolvovali)

 

Akreditované vzdělávání pedagogů

Budete-li žádat o vzdělávání sborovny/jednotlivého pedagoga pro oblast prevence (formulář A), je třeba si vždy ověřit, zda je seminář akreditovaný.

Vzdělávání pedagogů

 

nejčastější chyby v loňském roce k MPP (dnes preventivní plán PP)

MPP musí obsahovat analýzu situace školy (je předpokladem dobrého stanovení cílů)

MPP musí mít stanoveny cíle (ne moc obecné, dobře měřitelné)

MPP cílovou skupinou žáci, pedagogové i rodiče

MPP nevynechat v MPP aktivitu, o kterou žádáte v grantu

MPP provázanost analýza situace školy, volba cílů a volených aktivit od externistů (i toho, co děláte v rámci předmětů)